Přeskočit na obsah
Načítám Akce

« Všechny Akce

Konstelace v pátek v pět / Rodinné systemické konstelace

12 dubna @ 17:00 21:00

Co jsou rodinné konstelace?

Aby se člověk mohl stát radostným tvůrcem vlastní reality, je třeba zbavit se bloků a nahromaděných disharmonických energií (uzlů) v různých úrovních těl.

Rodinné konstelace jsou technikou na pomezí psychologie a duchovní praxe, která nabízí jedinečnou možnost odhalit vlastní potlačované stínové aspekty v měřítku jednotlivce i celého rodu. Zároveň, pokud člověku nechybí motivace, nabízejí možnost celou situaci „přepsat“ novým postojem.

Konstelace vedu v menších skupinách, díky čemuž se můžeme s klienty dostat do velkých hloubek, mnohdy až na úroveň karmických zranění.

Pracují se všemi emočními, mentálními i karmickými záležitostmi, které se týkají jednotlivce a jeho rodového systému (a v obecné poloze i skupin, ke kterým člověk sounáleží). Konstelace jsou používány v mnoha oborech – například v psychoterapii, firemním poradenství, lékařství, výchovném poradenství a v oblasti seberozvoje.

Jednotlivé bloky můžete otevřít kliknutím na ně

Konstelace jakožto psychoterapeutickou metodu popsal a vyvinul Bert Hellinger (německý teolog, filosof a psychoterapeut). V rámci misií pobýval v Jižní Africe, v jiném kulturním prostředí, ve kterém měli lidé odlišný vztah ke svým předkům.

Následně se věnoval studiu psychoanalýzy a dalším terapeutickým technikám. Přitom si povšiml, že existuje určitá kauzalistika mezi některými problémy jednotlivce a disbalancemi v jeho rodovém systému. Tedy například, pokud se v rodině odehraje událost, která je ostatními členy vytěsněna nebo nezpracována, tak „tlačí“ na nejmladší členy rodu (formou různých negativních pocitů, někdy i nemocí…), aby tuto záležitost zpracovali oni. A vyvinul metodu, jak tyto nerovnováhy napravit.

Princip je jednoduchý, vysvětluji ho přímo na seminářích. Jediné, co klient potřebuje, je důvěra v proces, ochota nahlédnout „pod povrch“ a  motivace něco změnit. Často se v konstelacích ukazují podvědomé věci nebo rodinná tabu, a to může být nepříjemný moment. Nicméně můj přístup je ve velké jemnosti a snažím se být pro klienta v těchto chvílích oporou (protože i já jsem na své cestě již mnoho prošla).

Na začátku zadavatel konstelace v krátkosti popíše oblast, kterou chce řešit. Následně vedoucí konstelací zvolí situaci, která co nejlépe zobrazí příčinu možných problémů. Práce je to velmi intuitivní, byť teoretické zázemí i praxe, jsou v tomto případě nezbytné. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že lze vysledovat určitý archetyp situací, které se při zadávání konstelací objevují. Nicméně následující proces je vždy individuální a připomíná jemnou „detektivní“ práci, při které se odhaluje celý systém příčin a následků, které vedly k současné situaci. Dále si zadavatel konstelace volí „zástupce“, kteří představují klíčové figury nebo obecné aspekty v řešené oblasti. Každé téma je řešeno neadresně (pravidlo důvěrnosti ve skupině)

Nespornou výhodou konstelací je osobní zkušenost – možnost se vcítit do jiného člověka (a to jak u zadavatele konstelace, tak i u zástupců). Díky tomu může dojít k pochopení motivace chování jiných lidí a k pochopení situace jako takové – a to nejen na racionální úrovni. Kromě toho může  zadavatel konstelace rovnou zjistit, jak se změní situace pochopením a změnou osobního postoje. Toto „přenastavení“ si klient během konstelace ukotvuje na myšlenkové i emocionální úrovni a následně může očekávat i  změnu ve svém reálném životě.

Konstelace vedu v otevřených menších skupinách, v uzavřeném pravidelném cyklu nebo i individuálně. U skupinových konstelací je velkou výhodou podpora kolektivu, obvykle se sejde skupina, jejíž témata mají určitý společný aspekt. Díky tomu všichni postupně projdou téma i jako zástupci v různých „rolích“ a zakusí ji z různých pohledů. Transformace tak postupně probíhá nejen u zadavatele konstelace, ale i u ostatních zástupců. Skupina, která pracuje vzájemně delší dobu se časem stává velmi podporující, díky tomu je možné dostávat se do řešení problémů na hlubších úrovních.

K tématům, která lze pomocí konstelací řešit, patří harmonizace vztahů, ať už uvnitř původní rodiny nebo s partnery, dětmi, přáteli i v rámci pracovního kolektivu.

Často se klienti dostávají k archetypálním otázkám, jako je vztah k životu obecně, způsob prožívání radosti i bolesti. Během konstelací se daří překonat zažité limitující vzorce a lze zpracovat dlouholeté strachy.

Zvláštní péči je třeba věnovat konstelacím traumatu, na které může klient narazit v průběhu práce. Záleží na míře a povaze zranění, které trauma způsobilo, podle toho volím postup.

Díky konstelacím můžeme i porozumět „řeči“ svého těla a lze lépe pochopit pozadí některých onemocnění.

Je možné pracovat i s archetypy vnitřní rodiny (vnitřní žena, muž, dítě) nebo jinými osobnostními rysy.

Silným momentem bývá u klientů konstelační setkání s vlastním potenciálem nebo vnitřní silou. Mnohdy jde o objevení kvalit, které dosud dřímaly bez využití.

V konstelacích „neplatí“ čas, a proto je možné znovu otevřít staré situace (například i v rámci rodu), které klienty trápí, a harmonizovat je. Lze tak uzavřít bolestné kapitoly z minulosti, ale lze se ladit i na potencionálního partnera / partnerku nebo na příchod potomka.

Samostatnou kapitolou jsou takzvané firemní konstelace, při kterých lze pracovat s dynamikou na pracovišti i s ohledem na potenciální klienty.

Toto je výčet hlavních témat, která se při mé práci objevují nejčastěji, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že v každém konstelačním setkání se objeví něco pro mě zcela nového a překvapivého, díky čemuž se mohu spolu se svými klienty posouvat i já.

 • Zlepšení vztahů v původní rodině, s partnerem, s dětmi.
 • Harmonizace rodové dynamiky.
 • Porozumění vlastním potřebám (potřeby těla, mysli, srdce i duše).
 • Přijetí kvality života na Zemi.
 • Zvědomění vlastních strachů, limitujících vzorců, emočních bloků a jejich rozpuštění.
 • Spojení s vlastními kvalitami a vnitřní silou.
 • Otevření se životu v radosti a hojnosti.
 • Nalezení osobní vize.
 • A další.

Pracuji s klienty jak individuálně, tak ve skupinách.

Konstelace vedu v menším počtu lidí, než je běžné, díky čemuž se můžeme s klienty dostat do velkých hloubek, mnohdy až na úroveň karmických zranění.  Těší mě vidět posun, který se nám odehrává před zraky. Často zde hraje roli podpora celé skupiny.

U dlouhodobějších cyklů, kdy pracuji s jednou skupinou v delším časovém úseku, se vzájemné napojení všech zlepšuje a v konstelacích postupně cítím vzájemnou podporu.

Technika konstelací není vhodná pro toho, kdo k ní nemá důvěru nebo si nesedne s lektorem.

Nedoporučuji ji ani pro ty, kteří ji nechtějí absolvovat ze svého vlastního rozhodnutí (přicházejí například z iniciativy partnera). 

Těhotné ženy si mohou stavět konstelaci, těm bych ale nedoporučovala otevírat zásadní témata a vstupovat do náročnějších rolí.

Pokud je člověk v péči psychologa a užívá nějakou medikaci, je třeba nejprve osobní konzultace. Kontraindikací jsou samozřejmě akutní stavy (deprese, atp.) a z hlediska ohleduplnosti k ostatním i příznaky infekčního onemocnění.

Dále se nedoporučuje před a po konstelacích pít alkohol.

 • Délka trvání 17 – 21 hod
 • Maximální počet účastníků 5
 • Cena 1.888,-Kč s vlastní postavenou konstelací, 888,-Kč účastník bez konstelace
 • Místo: Centrum RestartujSe (Sál)

 • 12.4. 2024
 • 17.5. 2024
 • 14.6. 2024

Přihlásit se na všechny nebo jednotlivé termíny můžete přes email domovmeduse@seznam.cz

domovmeduse@seznam.cz

FB: @domovmeduse

888Kč – 1888Kč bez vlastní konstelace – s vlastní postavenou konstelací

RestartujSe

Tomešova 2b
Brno, 60200 Česká republika
605 530 014
View Místo konání Website