Přeskočit na obsah

Motto: „Tělo je nejhlasitějším tlumočníkem lásky“ / Euripidés

Co jsou rodinné konstelace?

Aby se člověk mohl stát radostným tvůrcem vlastní reality, je třeba zbavit se bloků a nahromaděných disharmonických energií (uzlů) v různých úrovních těl.

Rodinné konstelace jsou technikou na pomezí psychologie a duchovní praxe, která nabízí jedinečnou možnost odhalit vlastní potlačované stínové aspekty v měřítku jednotlivce i celého rodu. Zároveň, pokud člověku nechybí motivace, nabízejí možnost celou situaci „přepsat“ novým postojem.

Konstelace vedu v menších skupinách, díky čemuž se můžeme s klienty dostat do velkých hloubek, mnohdy až na úroveň karmických zranění.

Pracují se všemi emočními, mentálními i karmickými záležitostmi, které se týkají jednotlivce a jeho rodového systému (a v obecné poloze i skupin, ke kterým člověk sounáleží). Konstelace jsou používány v mnoha oborech – například v psychoterapii, firemním poradenství, lékařství, výchovném poradenství a v oblasti seberozvoje.

Konstelace jakožto psychoterapeutickou metodu popsal a vyvinul Bert Hellinger (německý teolog, filosof a psychoterapeut). V rámci misií pobýval v Jižní Africe, v jiném kulturním prostředí, ve kterém měli lidé odlišný vztah ke svým předkům.

Následně se věnoval studiu psychoanalýzy a dalším terapeutickým technikám. Přitom si povšiml, že existuje určitá kauzalistika mezi některými problémy jednotlivce a disbalancemi v jeho rodovém systému. Tedy například, pokud se v rodině odehraje událost, která je ostatními členy vytěsněna nebo nezpracována, tak „tlačí“ na nejmladší členy rodu (formou různých negativních pocitů, někdy i nemocí…), aby tuto záležitost zpracovali oni. A vyvinul metodu, jak tyto nerovnováhy napravit.

Princip je jednoduchý, vysvětluji ho přímo na seminářích. Jediné, co klient potřebuje, je důvěra v proces, ochota nahlédnout „pod povrch“ a  motivace něco změnit. Často se v konstelacích ukazují podvědomé věci nebo rodinná tabu, a to může být nepříjemný moment. Nicméně můj přístup je ve velké jemnosti a snažím se být pro klienta v těchto chvílích oporou (protože i já jsem na své cestě již mnoho prošla).

Na začátku zadavatel konstelace v krátkosti popíše oblast, kterou chce řešit. Následně vedoucí konstelací zvolí situaci, která co nejlépe zobrazí příčinu možných problémů. Práce je to velmi intuitivní, byť teoretické zázemí i praxe, jsou v tomto případě nezbytné. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že lze vysledovat určitý archetyp situací, které se při zadávání konstelací objevují. Nicméně následující proces je vždy individuální a připomíná jemnou „detektivní“ práci, při které se odhaluje celý systém příčin a následků, které vedly k současné situaci. Dále si zadavatel konstelace volí „zástupce“, kteří představují klíčové figury nebo obecné aspekty v řešené oblasti. Každé téma je řešeno neadresně (pravidlo důvěrnosti ve skupině)

Nespornou výhodou konstelací je osobní zkušenost – možnost se vcítit do jiného člověka (a to jak u zadavatele konstelace, tak i u zástupců). Díky tomu může dojít k pochopení motivace chování jiných lidí a k pochopení situace jako takové – a to nejen na racionální úrovni. Kromě toho může  zadavatel konstelace rovnou zjistit, jak se změní situace pochopením a změnou osobního postoje. Toto „přenastavení“ si klient během konstelace ukotvuje na myšlenkové i emocionální úrovni a následně může očekávat i  změnu ve svém reálném životě.

Konstelace vedu v otevřených menších skupinách, v uzavřeném pravidelném cyklu nebo i individuálně. U skupinových konstelací je velkou výhodou podpora kolektivu, obvykle se sejde skupina, jejíž témata mají určitý společný aspekt. Díky tomu všichni postupně projdou téma i jako zástupci v různých „rolích“ a zakusí ji z různých pohledů. Transformace tak postupně probíhá nejen u zadavatele konstelace, ale i u ostatních zástupců. Skupina, která pracuje vzájemně delší dobu se časem stává velmi podporující, díky tomu je možné dostávat se do řešení problémů na hlubších úrovních.

K tématům, která lze pomocí konstelací řešit, patří harmonizace vztahů, ať už uvnitř původní rodiny nebo s partnery, dětmi, přáteli i v rámci pracovního kolektivu.

Často se klienti dostávají k archetypálním otázkám, jako je vztah k životu obecně, způsob prožívání radosti i bolesti. Během konstelací se daří překonat zažité limitující vzorce a lze zpracovat dlouholeté strachy.

Zvláštní péči je třeba věnovat konstelacím traumatu, na které může klient narazit v průběhu práce. Záleží na míře a povaze zranění, které trauma způsobilo, podle toho volím postup.

Díky konstelacím můžeme i porozumět „řeči“ svého těla a lze lépe pochopit pozadí některých onemocnění.

Je možné pracovat i s archetypy vnitřní rodiny (vnitřní žena, muž, dítě) nebo jinými osobnostními rysy.

Silným momentem bývá u klientů konstelační setkání s vlastním potenciálem nebo vnitřní silou. Mnohdy jde o objevení kvalit, které dosud dřímaly bez využití.

V konstelacích „neplatí“ čas, a proto je možné znovu otevřít staré situace (například i v rámci rodu), které klienty trápí, a harmonizovat je. Lze tak uzavřít bolestné kapitoly z minulosti, ale lze se ladit i na potencionálního partnera / partnerku nebo na příchod potomka.

Samostatnou kapitolou jsou takzvané firemní konstelace, při kterých lze pracovat s dynamikou na pracovišti i s ohledem na potenciální klienty.

Toto je výčet hlavních témat, která se při mé práci objevují nejčastěji, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že v každém konstelačním setkání se objeví něco pro mě zcela nového a překvapivého, díky čemuž se mohu spolu se svými klienty posouvat i já.

 • Zlepšení vztahů v původní rodině, s partnerem, s dětmi.
 • Harmonizace rodové dynamiky.
 • Porozumění vlastním potřebám (potřeby těla, mysli, srdce i duše).
 • Přijetí kvality života na Zemi.
 • Zvědomění vlastních strachů, limitujících vzorců, emočních bloků a jejich rozpuštění.
 • Spojení s vlastními kvalitami a vnitřní silou.
 • Otevření se životu v radosti a hojnosti.
 • Nalezení osobní vize.
 • A další.

Pracuji s klienty jak individuálně, tak ve skupinách.

Konstelace vedu v menším počtu lidí, než je běžné, díky čemuž se můžeme s klienty dostat do velkých hloubek, mnohdy až na úroveň karmických zranění.  Těší mě vidět posun, který se nám odehrává před zraky. Často zde hraje roli podpora celé skupiny.

U dlouhodobějších cyklů, kdy pracuji s jednou skupinou v delším časovém úseku, se vzájemné napojení všech zlepšuje a v konstelacích postupně cítím vzájemnou podporu.

Technika konstelací není vhodná pro toho, kdo k ní nemá důvěru nebo si nesedne s lektorem.

Nedoporučuji ji ani pro ty, kteří ji nechtějí absolvovat ze svého vlastního rozhodnutí (přicházejí například z iniciativy partnera). 

Těhotné ženy si mohou stavět konstelaci, těm bych ale nedoporučovala otevírat zásadní témata a vstupovat do náročnějších rolí.

Pokud je člověk v péči psychologa a užívá nějakou medikaci, je třeba nejprve osobní konzultace. Kontraindikací jsou samozřejmě akutní stavy (deprese, atp.) a z hlediska ohleduplnosti k ostatním i příznaky infekčního onemocnění.

Dále se nedoporučuje před a po konstelacích pít alkohol.

 • Délka trvání 17 – 21 hod
 • Maximální počet účastníků 5
 • Cena 1.888,-Kč s vlastní postavenou konstelací, 888,-Kč účastník bez konstelace
 • Místo: Centrum RestartujSe (Sál)
 • 24.11. 2023
 • 8. 12. 2023
 • 19.1. 2024
 • 16.2. 2024
 • 15.3. 2024
 • 12.4. 2024
 • 17.5. 2024
 • 14.6. 2024

Přihlásit se na všechny nebo jednotlivé termíny můžete přes email domovmeduse@seznam.cz

Co to je?

Prostor pro uvolnění těla a mysli. Čas hlubokého nádechu a sebe-uvědomění.

Automasáž reflexních bodů pro povolení napětí svalů. Navnímání vlastního těla: rytmus srdce, rytmus dechu a kraniosakrální rytmus. Řízená relaxace s uvedením do alfa stavu.

Ve středu ráno pro vás otevírám bezpečný prostor pro ztišení uprostřed běžného pracovního týdne, plného vzruchů a pracovní rutiny. Někdy nás běžná praxe žití pohltí natolik, že zapomeneme na sebe.

Často děláme rozhodnutí pod tlakem okolností a zapomínáme poslouchat vlastní tělo. Proto je dobré dopřát tělu chvíli, kdy tu jsme jen pro něj a dokážeme mu naslouchat. Uvolnění a navnímání se na něj může být jednou z cest, jak předcházet somatickým obtížím.

Cílem je odstranit napětí z těla – skrz kombinaci volného tance, dechových technik a automasáže reflexních bodů (zejména na ploskách nohou).

Naučíme se vnímat tři důležité rytmy, které v těle kontinuálně probíhají:  rytmus srdce, rytmus dechu a kraniosakrální rytmus. Navnímání těchto rytmů otevírá možnost pro jejich usměrňování, pokud jsou v těle určité bloky (napětí, stažení, zatuhnutí). Výsledkem by mělo být uvolnění těla s krátkou závěrečnou meditací v alfa stavu.

Díky mé dlouholeté zkušenosti s masérskou praxí vím, že řada klientů přichází s problémy, které vznikly chronickými spasmy v těle.

Mohou se projevovat bolestmi zad, migrénami nebo omezenou hybnosti v určitých oblastech. Přitom existuje řada způsobů, jak si v mnoha takových situacích dokážeme pomoct sami. Respektive ve spolupráci s naším tělem.

Mám zkušenost jak s masáží klasickou, tak i s kraniosakrální. Zároveň je mi blízká i duchovní práce (například techniky SRT, automatická kresba, rodinné konstelace), a proto ráda kombinuji různé přístupy  v závislosti na aktuálních potřebách klientů.

Mojí druhou profesí je práce architekta a ve svém životě se snažím o harmonii mezi racionální a intuitivní složkou. Díky tomu se dokáži poměrně snadno naladit na klienta, najít oblast, která si zaslouží v danou chvíli péči a následně jej strukturovaně vést k cíli, který si klient sám volí.

 • Délka trvání 60 min
 • Maximální počet účastníků 10
 • Cena 333,-Kč
 • Místo: Centrum RestartujSe (Sál)

Po skupinové relaxaci se můžete objednat na individuální péči (buď kraniosakrální ošetření nebo na míru zvolenou techniku).

vždy ve středu 9:30 – 10:30

 • 22.11. 2023
 • 13.12. 2023
 • 17.1. 2024
 • 14.2. 2024
 • 13.3. 2024
 • 17.4. 2024
 • 15.5. 2024
 • 19.6. 2024

Přihlásit se na všechny nebo jednotlivé termíny můžete přes email domovmeduse@seznam.cz

Můj přístup je celostní a respektuje poznatky i dovednosti západní medicíny.

Spolupráce s doktory i fyzioterapeuty mi otevřela dveře k propojování jednotlivých technik. Pochopila jsem, že lidské tělo je citlivým rozhraním mezi naším prožíváním a okolním světem.

Naučila jsem se naslouchat tělu, které nám jako první poskytuje bezprostřední reakci na naše emoce. Fascinuje mě teorie sedmi těl člověka, jejich inteligence a citlivost.

Nabízím masáže jak klasické, zaměřené na fyzickou stránku, tak kraniosakrální biodynamiku s přesahem do energetického, emočního, mentálního i karmického těla.

Práci s dotekem kombinuji s aromaterapií a synegickými směsmi esenciálních olejů z ateliéru Esensum.

Pokud by vás má práce zaujala, neváhejte mě kontaktovat

domovmeduse@seznam.cz

FB: @domovmeduse

Napsat komentář