Přeskočit na obsah

Vedená meditace

Co je to vedená meditace?

Meditací existuje více forem a podob a je jen na vás vybrat si, která bude vyhovovat právě vám. Při meditacích jde o zklidnění, pozorování dechu a zpřítomnění se -být právě v tom okamžiku, ve kterém jste, nemyslet na to, co bylo včera ani na to, co bude zítra nebo za rok. Pozor, myšlenek se určitě hned nezbavíte, snažte se je pouze pozorovat, nehodnotit a přijmout. Pokud vám mysl uteče k nějakému problému a vy ho v hlavě začnete řešit a soustředit se na něj. Stačí si to uvědomit a „vrátit se zpět“ ke koncentraci na dech a přítomný okamžik. Nezlobte se na sebe a vytrvejte. 

IMG_8324

Se všemi těmito body vám pomůže právě vedená meditace, která je, jak jsem zmínila v článku ÚVOD DO MEDITACE, pro většinu začátečníků nejlepší volbou. Její výhodou je to, jak napovídá název, že vás někdo vede, nemusíte tedy přemýšlet nad tím, co máte dělat, jak dýchat a co si představovat. Vedená meditace vás pomocí mluveného slova a relaxační meditační hudby vnese do meditativního stavu. 

Na začátek je ale vhodné vyhradit si čas pro sebe tak, aby vás nikdo nerušil, vedené meditace si můžete pouštět nahlas nebo do sluchátek.

Průběh vedené meditace

Vedená meditace většinou začíná představením člověka, který danou meditaci nahrál (říkejme mu průvodce), představením záměru meditace neboli by se dalo říct, zaměření či cílu. Průvodce vás vyzve k tomu, abyste se pohodlně posadili nebo položili, zklidnili dech a zaměřili se na jeho hlas. Vy tedy posloucháte a necháte se jeho hlasem unášet.

Někdy vás průvodce může vyzvat k určitému stylu dýchání, ale nebojte se, vždy by vám měl popsat, zda-li máte dýchat nosem nebo pusou, zhluboka, mělce nebo plným jógovým dechem nebo jestli se „nadechovat do určitého místa“. To znamená nadechovat se vědomě do určitého místa na těle nebo si alespoň vizualizovat to, že vedete dech právě tam. Pokud vám daný typ dechu nepůjde a nebo vám to nebude příjemné, dýchejte naprosto přirozeně.

Může vás vyzvat k tomu, abyste si představili různé scenérie nebo situace a vy si je vizualizujete. Během vedených meditací si člověk často uvědomí věci, které jindy nevidí nebo nechce vidět, protože to, co se mu zobrazí jde přímo z jeho nitra a srdce, ne z hlavy a ega.

Vizualizace se tedy skvěle hodí pro manifestaci (neboli zhmotnění) toho, co v životě chceme. Také se dá použít pro léčení našeho nitra, srdce a odstraňování bloků, které nám brání žít život, po jakém toužíme.

V některých vedených meditacích se používají také mantry. S mantrami se můžete setkat ve více směrech. V józe je mantra opakovaně vyslovovaná slabika, slovo či celá věta, která působí na uklidnění a soustředění mysli. V náboženství (ať už je to buddhismus, křesťanství nebo jakékoliv jiné náboženství) je to modlitba či určitá formule, u které se věří, že má magické účinky.

Mantry můžete opakovat nahlas či v duchu, jak je vám to příjemné. Už se mi i stalo, že průvodce řekl, že se má mantra opakovat nahlas, ale když ji dořekl, neudělal dostatečnou pauzu a já mantru nestihla zopakovat celou, což mě zbytečně rozhodilo. Proto vyzkoušejte a klidně opakujte pouze v duchu.

Těmto mantrám je potřeba věřit, neopakujte je pouze proto, že to k tomu patří, ale snažte se je nacítit a věřit jim ze svého srdce, budou tak mít mnohem větší účinek.

Při meditacích se často uvolní spousta zadržovaných emocí, o kterých ani třeba nevíme. Proto pokud se budete cítit emotivně nebo budete plakat, je to v pořádku, nebojte se toho a uvolněte těmto emocím průchod. Je dobré si také uvědomit, kdy tyto emoce vypluly napovrch, při jaké vizualizaci nebo myšlence. Napoví vám to totiž hodně o tom, kde máte například něco nevyřešeného nebo potlačeného.

Vedená meditace končí tím, že vás průvodce vyzve k tomu, abyste se jemně začali vracet do přítomného okamžiku, uvědomili si svůj dech, své tělo, lehce ho rozpohybovali, od prstů na nohách a rukách, protáhli se a až se cítíte dobře a vědomě otevřeli oči.

k čemu vám vedené meditace pomohou

  • zklidníte se a načerpáte díky nim energii
  • dají vám úžasný prožitek a poznáte sami sebe, co vás trápí a ovlivňuje, ale také co vám přináší radost a co si přejete
  • díky tomu si ujasníte váš záměr – co od života očekáváte a díky jasnému záměru a ukotvení v srdci si to budete také moci začít zhmotňovat a tvořit vaši realitu
  • zvýšíte si mentální kapacitu, budete se lépe koncentrovat a lépe se uvolníte
  • zlepší se vám vizualizační schopnosti
  • budete mít kvalitnější vztahy
  • zlepší se vám zdraví

Jak si vybrat vedenou meditaci

TIPY NA VEDENÉ MEDITACE