Přeskočit na obsah

konstelace

Konstelace v pátek v pět / Rodinné systemické konstelace

Rodinné konstelace jsou technikou na pomezí psychologie a duchovní praxe, která nabízí jedinečnou možnost odhalit vlastní potlačované stínové aspekty v měřítku jednotlivce i celého rodu. Zároveň, pokud člověku nechybí motivace, nabízejí možnost celou situaci „přepsat“ novým postojem.

Konstelace v pátek v pět / Rodinné systemické konstelace

Rodinné konstelace jsou technikou na pomezí psychologie a duchovní praxe, která nabízí jedinečnou možnost odhalit vlastní potlačované stínové aspekty v měřítku jednotlivce i celého rodu. Zároveň, pokud člověku nechybí motivace, nabízejí možnost celou situaci „přepsat“ novým postojem.

Nadechni se pro HOJNOST – Breathwork, hlubinná dechová praxe

Vědomým dechem k uvolníme tělo, energii a potenciál hojnosti.
👉Hlubinná dechová praxe přináší změněné stavy vědomí, které jsou léčivé a harmonizující.
👉Váš DECH si najde cestu k tomu, co právě potřebujete, vede vás PŘESNĚ.
👉Uvolníte tělo, napětí, blokády, emoce, otevřete se více „prostoru“, energie a hojnosti v životě.

Rodinné konstelace – DALŠÍ KROK V MÉM PŘÍBĚHU

Konstelacemi Vás provede Bára Ponešová, která pro Vás znovu otevře bezpečný prostor pro sdílení Vašich příběhů. Práci technikou rodinných konstelací podpoří aromaterapie a Vy tak budete mít možnost nahlédnout do skutečné pravdy Vašich srdcí. A pokud zde naleznete touhu udělat další krok ve svém životě, malé zázraky se mohou dít…

Konstelace – Vnitřní klid, práce se strachem

Díky prvnímu konstelačnímu cyklu jsme se již naučili rovnováze mezi hlasem rozumu a srdce. Známe stav vnitřního klidu. Ale součástí naší existence je i prožívání strachů. Ty prožíváme kdykoliv vystoupíme mimo naši komfortní zónu.

Naše odolnost a tedy to, jak dlouho dokážeme udržet stav vnitřního klidu, souvisí s velikostí naší komfortní zóny a také s tím, jak na strachy reagujeme. Pokud je nepotlačujeme, neodmítáme a vědomě s nimi pracujeme, dokážeme postupně dosáhnout stavu, kdy mají minimální vliv na naše rozhodování.

Konstelace – Harmonizace mého prostředí

Abychom mohli svobodně růst, potřebujeme tvořit v harmonickém prostředí. Toto prostředí zahrnuje jak náš obklopující fyzický prostor, tak i vztahy, ve kterých se pohybujeme. Očista tohoto prostředí je pro mne dnes už každodenní realitou. K tomu si potřebujeme osvojit jednoduché diagnostické nástroje (abychom rozkryli povahu prostředí nebo charakter vztahu), a dále způsob, jak případné disharmonie napravovat.

Konstelace – Tvůrčí potenciál

Do takzvané vnitřní rodiny patří i archetyp vnitřního dítěte. Klíč k plnému využívání vlastního tvůrčího potenciálu souvisí s jeho plným svobodným projevem. Tento archetyp v nás však může být utlumen díky stresujícím faktorům v dětství. Každé dítě je jedinečné a každé je nadané svébytnými dary. Často se však  stává, že řada talentů zůstane díky vnějším nepříznivým vlivům potlačena nebo nerozvinuta.

Konstelace – Podpora mého zdraví

Tyto konstelace nabízejí možnost komunikace s vlastním tělem na hlubší úrovni. Otevřeme téma vztahu zdraví a nesprávných vzorců chování. Vyzkoušíme si mentální skenování těla a základy diagnostiky v alfa stavu. Objasníme si, jak se mohou nezpracované emoční prožitky projevovat skrze různé tělesné symptomy. Pohlédneme na takzvané dědičné choroby jako na opakující se generační vzorce, které nám nesvědčí. V konstelacích navážeme na teorii psychosomatiky a budeme pracovat s negativními bloky, které se mohou projevovat na fyzické úrovni.

Konstelace – Vyšší já – Jádro mého bytí

Tyto konstelace jsou věnovány vyladění vlastního systému těl, jeho uzemnění a napojení na takzvané Vyšší já. Přiblížíme si rozdíl mezi jednáním intuitivním a rozumovým. Intuice reprezentuje náš spirituální rozměr, ego pak aspekt fyzický. Vyšší já, vyšší vědomí, Střed, Pravé já, Selbst, Bůh v nás, to všechno jsou termíny označující Jádro našeho bytí.

Konstelace – moje místo ve vztazích

 Tento seminář navazuje a rozvíjí téma předešlé, proto doporučuji nejprve absolvovat konstelační seminář „Obraz vnitřní rodiny“. Podíváme se na náš potenciál tvořit vlastní rodinu i na to, jak přistupuji k partnerovi/ partnerce, k dětem.  Patří sem také ladění se na potencionálního partnera / partnerku, příprava… Číst dále »Konstelace – moje místo ve vztazích