Motto: „Tělo je nejhlasitějším tlumočníkem lásky“ / Euripidés

Průvodkyně systematickými rodinnými konstelacemi a masérka

Původní profesí jsem architektka. Na cestu takzvaného seberozvoje mě přivedl můj syn a jeho těžká nemoc. Nejprve jsem se rozhodla s ní bojovat. Vzepřít se jí. Ale nemoc neodešla.

Trpělivě stála poblíž a sledovala, jak mi postupně docházejí síly.

Vztek střídal smutek, horlivost beznaděj. Mysl postupně vyčerpala všechna řešení a ocitla se v koncích. V tu chvíli jsem pochopila, že nezachraňuji dítě, ale sebe. Cesta, na které se dodnes ptám, kde je hranice mezi konáním a přijímáním, mě dovedla k důvěře ve vyšší dobro, které přesahuje naši mysl a sytí naše srdce. Jen díky tomu mohu být tím, kým skutečně jsem.

Jsem otevřená novým věcem a ráda poznávám život do hloubky, ve všech jeho barvách. Když jsem začala hledat léčbu pro své nemocné dítě, snažila jsem se pochopit příčinu této skutečnosti a tu řešit na všech úrovních: na fyzické i duchovní. V průběhu let se mi postupně aktivovaly mé (doposud nevyužívané) schopnosti, jako třeba schopnost vidět a cítit bloky v různých úrovních nehmotných těl. Tyto samotné schopnosti jsou ovšem k ničemu, pokud člověk nečistí svůj systém od starých emocí, přesvědčení a přežitých vzorců ega. A také samotné čištění nestačí, pokud nezačneme kultivovat naše srdce k prožívání nejvyššího stupně lásky.

Stále se učím, jak rozvíjet potenciál člověka tak, aby se život stal radostným domovem naší duše. Moje práce je komplexní, člověka vnímám jako bytost projevující se v rovinách duchovní a fyzické.

Aby se člověk mohl stát radostným tvůrcem vlastní reality, je třeba zbavit se bloků a nahromaděných disharmonických energií (uzlů) v různých úrovních těl. Ne každá technika je vhodná pro všechna naše těla.

Mezi mé oblíbené patří SRT, práce s proudy Milosti a hoponopono. Pro ostatní však zprostředkovávám kontakt s nástrojem, který mi pomohl v překonání vlastních limitů snad nejvíce: systemické rodinné konstelace.

Konstelace nabízejí jedinečnou možnost odhalit vlastní potlačované stínové aspekty v měřítku jednotlivce i celého rodu. Zároveň, pokud člověku nechybí motivace, nabízejí možnost celou situaci „přepsat“ novým postojem.

Konstelace vedu v menších skupinách, díky čemuž se můžeme s klienty dostat do velkých hloubek, mnohdy až na úroveň karmických zranění. Protože práce na sobě je proces, ráda provádím určitou skupinu delší časový úsek. Těší mě vidět posun, který se nám odehrává před zraky. Hraje zde role podpora celé skupiny, která v průběhu času začíná spolupracovat. Napojení všech se zlepšuje a v konstelacích postupně cítím podporu všech zúčastněných.

V současné době probíhá cyklus konstelací

12.3. Moje místo v původní rodině

16.4. Moje místo na zemi

12.6. Obraz mého těla

9.7. Obraz vnitřní rodiny

13.7. Moje místo ve vztazích

27.-28.8. MOJE SÍLA A OBJEVENÍ VLASTNÍ JEDINEČNOSTI  – (dvoudenní konstelační workshop v prostředí malebné Sázavy)

Můj přístup je celostní a respektuje poznatky i dovednosti západní medicíny.

Spolupráce s doktory i fyzioterapeuty mi otevřela dveře k propojování jednotlivých technik. Pochopila jsem, že lidské tělo je citlivým rozhraním mezi naším prožíváním a okolním světem.

Naučila jsem se naslouchat tělu, které nám jako první poskytuje bezprostřední reakci na naše emoce. Fascinuje mě teorie sedmi těl člověka, jejich inteligence a citlivost.

Nabízím masáže jak klasické, zaměřené na fyzickou stránku, tak kraniosakrální biodynamiku s přesahem do energetického, emočního, mentálního i karmického těla.

Práci s dotekem kombinuji s aromaterapií a synegickými směsmi esenciálních olejů z ateliéru Esensum.

Pokud by vás má práce zaujala, neváhejte mě kontaktovat

Barbora Ponešová

DOMEDU / domov mé duše

domovmeduse@seznam.cz

FB: @domovmeduse

Napsat komentář