Motto: „Tělo je nejhlasitějším tlumočníkem lásky“ / Euripidés

Průvodkyně systematickými rodinnými konstelacemi a masérka

Původní profesí jsem architektka. Na cestu takzvaného seberozvoje mě přivedl můj syn a jeho těžká nemoc. Nejprve jsem se rozhodla s ní bojovat. Vzepřít se jí. Ale nemoc neodešla.

Trpělivě stála poblíž a sledovala, jak mi postupně docházejí síly.

Vztek střídal smutek, horlivost beznaděj. Mysl postupně vyčerpala všechna řešení a ocitla se v koncích. V tu chvíli jsem pochopila, že nezachraňuji dítě, ale sebe. Cesta, na které se dodnes ptám, kde je hranice mezi konáním a přijímáním, mě dovedla k důvěře ve vyšší dobro, které přesahuje naši mysl a sytí naše srdce. Jen díky tomu mohu být tím, kým skutečně jsem.

Jsem otevřená novým věcem a ráda poznávám život do hloubky, ve všech jeho barvách. Když jsem začala hledat léčbu pro své nemocné dítě, snažila jsem se pochopit příčinu této skutečnosti a tu řešit na všech úrovních: na fyzické i duchovní. V průběhu let se mi postupně aktivovaly mé (doposud nevyužívané) schopnosti, jako třeba schopnost vidět a cítit bloky v různých úrovních nehmotných těl. Tyto samotné schopnosti jsou ovšem k ničemu, pokud člověk nečistí svůj systém od starých emocí, přesvědčení a přežitých vzorců ega. A také samotné čištění nestačí, pokud nezačneme kultivovat naše srdce k prožívání nejvyššího stupně lásky.

Stále se učím, jak rozvíjet potenciál člověka tak, aby se život stal radostným domovem naší duše. Moje práce je komplexní, člověka vnímám jako bytost projevující se v rovinách duchovní a fyzické.

Aby se člověk mohl stát radostným tvůrcem vlastní reality, je třeba zbavit se bloků a nahromaděných disharmonických energií (uzlů) v různých úrovních těl. Ne každá technika je vhodná pro všechna naše těla.

Mezi mé oblíbené patří SRT, práce s proudy Milosti a hoponopono. Pro ostatní však zprostředkovávám kontakt s nástrojem, který mi pomohl v překonání vlastních limitů snad nejvíce: systemické rodinné konstelace.

Konstelace nabízejí jedinečnou možnost odhalit vlastní potlačované stínové aspekty v měřítku jednotlivce i celého rodu. Zároveň, pokud člověku nechybí motivace, nabízejí možnost celou situaci „přepsat“ novým postojem.

Konstelace vedu v menších skupinách, díky čemuž se můžeme s klienty dostat do velkých hloubek, mnohdy až na úroveň karmických zranění. Protože práce na sobě je proces, ráda provádím určitou skupinu delší časový úsek. Těší mě vidět posun, který se nám odehrává před zraky. Hraje zde role podpora celé skupiny, která v průběhu času začíná spolupracovat. Napojení všech se zlepšuje a v konstelacích postupně cítím podporu všech zúčastněných.

V současné době probíhají dva cykly konstelací a to OBJEVOVÁNÍ VNITŘNÍHO SVĚTLA a ROZVÍJENÍ TVŮRČÍHO POTENCIÁLU, o kterých se víc dozvíte níže.

OBJEVOVÁNÍ VNITŘNÍHO SVĚTLA – začátkem roku 2023 – termín konání bude upřesněn

Objevování vnitřního světla je cyklus systemických rodinných konstelací. Jednotlivá témata cyklu na sebe volně navazují a jsou sestavena tak, aby umožnily každému, kdo se cyklem rozhodne projít, získat ucelený obraz sebe a svého místa ve světě.

Těžištěm cyklu je práce s menší skupinou po delší časový úsek (půl roku). Díky tomu dochází k hlubším transformačním procesům, které mohou působit v čase i mimo konstelační seminář. Každý účastník má možnost vlastní konstelace. Součástí každého konstelačního dne je i základní výklad rodové dynamiky, ukázkové a náhledové konstelace.

Je možné se přihlásit na jednotlivá témata podle zájmu nebo absolvovat celý cyklu.

Součástí každého semináře je i podpůrná aromaterapie (@esensum, ateliér rostlin), která je připravována na míru jednotlivým tématům a prohlubuje účinky konstelací na jemnohmotných úrovních. Skládá se z květinové vody (hydrolátu) a balíčku očistné bylinné soli, která je vhodná po každém konstelačním semináři.

Každé téma probíhá daný den vždy od 9:00 a předpokládaný konec je 17 – 18 hod. Na místě je k dispozici drobné občerstvení, oběd objednáváme společně, nebo si můžete přinést vlastní.

Cena jednoho konstelačního dne je 2.333 Kč.

Přihlašovat se na jednotlivá témata můžete na email domovmeduse@seznam.cz

Každý člověk má místo, které je určené jenom jemu. Nemůže ho zaplnit ani nahradit nikdo jiný. Přijetí rodových linií znamená přijetí podpory vlastních předků a zároveň přijetí závazků, které toto specifické rodové místo obnáší. To, jakým způsobem se vztahujeme k vlastním rodičům do určité míry předurčuje, jak se nám bude dařit ve vztazích.

Přijetí života na Zemi je klíčovým momentem, od kterého se odvíjí naše celkové nastavení.  Nezřídka se stává, že na podvědomé úrovni se neztotožňujeme s plánem vlastní duše. Náš život je pak jen důsledkem podvědomého boje duše s žitou realitou. Pokud  nepřijmeme svoje místo v životě na Zemi, těžko se nám daří v jakékoliv oblasti, zažíváme mnoho útrap a bolestí. Pokud ale nalezneme odvahu pohlédnout do nejhlubší pravdy své duše, můžeme náš postoj měnit a stát se tvůrcem vlastního života.

Podíváme se na tělo, jako na inteligentní a důmyslný nástroj, který pro život máme. Nahlédneme na to, jak své tělo vnímáme a jaký s ním máme vztah. Zvláštní pozornost dostane naše srdce. Je to centrum, které nám umožňuje prožívat lásku, ale i strach a bolest. Často je však blokováno našimi obrannými mechanismy, které jsme si vytvořili z různých příčin v dětství. Zaměříme se na signály, kterými se s námi snaží tělo komunikovat. Někdy tím signálem může být i nemoc. Dalším námětem tohoto setkání bude adaptace našeho fyzického i jemnohmotného těla na realitu takzvané nové Země. Objasníme si, jak naše tělo může reagovat na zvyšující se vibrace Země. A v neposlední řadě si vyzkoušíme, jaké to je konzultovat svůj záměr se svým tělem.

Každý muž má v sobě vnitřní ženu a každá žena má v sobě i vnitřního muže. Staré učení hermetiky říká: Jak nahoře, tak dole. Čili jak uvnitř, tak navenek. Jaký vztah mají naše vnitřní žena a muž, z takové energie tvoříme vztah s naším partnerem, potažmo s muži i ženami v obecné rovině.

Každý má kromě vnitřní ženy a muže také vnitřní dítě. S jakou péčí přistupujeme k našemu vnitřnímu dítěti, tolik péče a pozornosti dostáváme od svého okolí. Čím více pozornosti věnujeme našim vnitřním postavám, tím harmoničtější budou naše vztahy. Nahlédneme do světa vnitřní rodiny a podíváme se na vnitřní postavy i z hlediska základních archetypů muže a ženy.

Tento seminář navazuje a rozvíjí téma předešlé, proto doporučuji nejprve absolvovat konstelační seminář „Obraz vnitřní rodiny“. Podíváme se na náš potenciál tvořit vlastní rodinu i na to, jak přistupuji k partnerovi/ partnerce, k dětem. Patří sem také ladění se na potencionálního partnera / partnerku, příprava na přijetí nové duše dítěte a specifika adoptivních a „sešívaných“ rodin. V obecné rovině si rozebereme podstatu každého vztahu, kterou je rovnováha mezi dáváním a přijímáním. V neposlední řadě se zaměříme na otázky pravdivé, otevřené komunikace i na způsob, jakým jsme schopni vyjadřovat naše potřeby.

Klíč k naší vnitřní síle spočívá v přijetí vlastní jedinečnosti. Jakákoliv pochybnost o sobě nás oslabuje, a z toho se odvíjí i to, jestli žijeme roli oběti nebo tvůrce. S tématem přijetí vlastní síly souvisí i přijetí zodpovědnosti za ni, protože každá síla má svůj tvůrčí i destruktivní potenciál. Vědomí vlastní síly, vlastního potenciálu a přijetí zodpovědnosti za naše jedinečné dary otevírá možnosti k životu, ve kterém budeme sami tvůrci našich příštích kroků, k životu naplnění našich vizí a našich nejtajnějších snů.

Vícedenní workshop je završením půlročního konstelačního cyklu. Je určen pro ty, kteří se účastnili alespoň jedné části. Tématem je spojení se s vlastní jedinečnosti s cílem realizace určitého vlastního záměru. Program je zacílen na otevření vlastního většíh záměru (např. „chci žít v hojnosti“), jeho formulaci, otevření se podpoře, ukotvení záměru na Zemi a ukotvení v našem systému (duše, tělo, rozum, srdce).

Program využívá konstelační techniky, dále meditace a práci s vlastní intuicí.

Kromě techniky konstelací a podpůrné aromaterapie jsou v nabídce i procházky, meditace a tanec (ale přesný program bude upřesněn podle aktuálních témat, energií i nastavení celé skupiny).


ROZVÍJENÍ TVŮRČÍHO POTENCIÁLU

ROZVÍJENÍ TVŮRČÍHO POTENCIÁLU je cyklus rodinných systemických konstelací, který volně navazuje na předešlý cyklus OBJEVOVÁNÍ VNITŘNÍHO SVĚTLA.

Přednostně je určen pro jeho absolventy, ale je otevřen i pro každého, kdo již delší dobu na sobě pracuje a rád by se posunul na své cestě od role „oběti osudu“ ke „svobodnému tvůrci svého života“ (Podmínkou přijetí do navazujícího cyklu je účast alespoň na jedné konstelaci z prvního cyklu.)

Témata sledují ve spirále předchozí cyklus, to znamená, že se vracejí k tématům předešlého cyklu, ale dotýkají se ho v další, obecnější úrovni. Například v prvním cyklu se v úvodu pracuje s přijetím energie otce a matky, v druhém cyklu pak s přijetím energie mužské a ženské rodové energie. Těžištěm práce je opět práce s komorní skupinou po delší časový úsek (půl roku), díky tomu vzniká podporující prostředí, generující svoji vlastní energii, ze které mohou účastníci čerpat na své cestě.

Je možné se přihlásit na jednotlivá témata podle zájmu nebo absolvovat celý cyklu.

Novinkou je rozšíření práce o další techniky. Kromě konstelací (které nadále tvoří hlavní složku), se účastníci naučí základy práce v alfa stavu (relaxovaný stav těla i mysli), základy SRT (Spiritual Response Therapy) a automatické kresby. To vše v takové míře, aby účastníci byli schopni diagnostikovat a odstranit bloky v jejich vlastním systému a samostatně s nimi pracovat pro svoji osobní potřebu.

Každý účastník má možnost vlastní konstelace. Součástí každého semináře je i podpůrná aromaterapie (@esensum, ateliér rostlin), která je připravována na míru jednotlivým tématům a prohlubuje účinky konstelací na jemnohmotných úrovních. Skládá se z květinové vody (hydrolátu) a balíčku očistné bylinné soli, která je vhodná po každém konstelačním semináři.

Každé téma probíhá daný den vždy od 9:00 a předpokládaný konec je 17 – 18 hod. Na místě je k dispozici drobné občerstvení, oběd objednáváme společně, nebo si můžete přinést vlastní.

Cena jednoho konstelačního dne je 2.333 Kč.

Přihlašovat se na jednotlivá témata můžete na email domovmeduse@seznam.cz

TERMÍNY CYKLU

29.10.2022 Podpora mého rodu

28.1.2023 Vyšší já – jádro mého bytí

25.2.2023 Podpora mého zdraví

25.3.2023 Tvůrčí potenciál

29.4.2023 Harmonizace mého prostředí

20.5.2023 Vnitřní klid a práce se strachem

TVŮRCEM VLASTNÍHO OSUDU – (vícedenní workshop, datum a místo budou upřesněny)

Kořeny životů každého z nás vyrůstají z energie našeho rodu. Každá událost, každý příběh jedné generace vytváří energetické otisky, které působí na další pokolení. Jakékoliv rodové trauma, tragický osud nebo nezpracované rodové téma nás může na nevědomé úrovni ovlivňovat. Harmonizaci příběhu rodu je třeba věnovat zvláštní pozornost. Proto je úvod celého cyklu věnován právě rovnání mužské a ženské rodové linie. Díky tomu se pak můžeme napojit na energii předků, čerpat z jejich podpory a připravit zdravé prostředí nejmladší generaci.

Druhá část cyklu je věnována vyladění vlastního systému těl, jeho uzemnění a napojení na takzvané Vyšší já. Přiblížíme si rozdíl mezi jednáním intuitivním a rozumovým. Intuice reprezentuje náš spirituální rozměr, ego pak aspekt fyzický. Vyšší já, vyšší vědomí, Střed, Pravé já, Selbst, Bůh v nás, to všechno jsou termíny označující Jádro našeho bytí. Cílem semináře je získání dovednosti použití vlastní intuice k navázání komunikace s Vyšším já. Přiblížíme si potřebu čištění vlastního systému (energetická očista jemnohmotných těl) od programů, bloků a energií, které nám mohou bránit při intuitivní práci a skrze práci v alfa stavu (relaxovaný stav těla a mysli) navážeme kontakt s Vyšším já. Následně v konstelacích se budeme věnovat vyladění intuice a ega. Cílem není se zbavovat ega, ale integrovat ho tak, aby mohla intuice zdravě fungovat s vyladěnou myslí.

Všem, kteří již zvládají přechod do alfa stavu a navázali spolupráci s Vyšším já, se naskýtá možnost  komunikace s vlastním tělem na hlubší úrovni. Otevřeme téma vztahu zdraví a nesprávných vzorců chování. Vyzkoušíme si mentální skenování těla a základy diagnostiky v alfa stavu. Objasníme si, jak se mohou nezpracované emoční prožitky projevovat skrze různé tělesné symptomy. Pohlédneme na takzvané dědičné choroby jako na opakující se generační vzorce, které nám nesvědčí. V konstelacích navážeme na teorii psychosomatiky a budeme pracovat s negativními bloky, které se mohou projevovat na fyzické úrovni.

V této části navážeme na předchozí cyklus, který pracoval s archetypy vnitřní ženy a vnitřního muže. Do takzvané vnitřní rodiny patří i archetyp vnitřního dítěte. Klíč k plnému využívání vlastního tvůrčího potenciálu souvisí s jeho plným svobodným projevem. Tento archetyp v nás však může být utlumen díky stresujícím faktorům v dětství. Každé dítě je jedinečné a každé je nadané svébytnými dary. Často se však  stává, že řada talentů zůstane díky vnějším nepříznivým vlivům potlačena nebo nerozvinuta. Jaké by to bylo, spojit se s tím, co je nám skutečně vlastní a co nás baví? V alfa stavu se propojíme se svým vnitřním dítětem a jeho potenciálem. V další konstelační práci pak budeme integrovat svůj jedinečný talent se systémem těla, srdce, mysli, duše, abychom mohli svobodně vykročit k sebevyjádření.

Abychom mohli svobodně růst, potřebujeme tvořit v harmonickém prostředí. Toto prostředí zahrnuje jak náš obklopující fyzický prostor, tak i vztahy, ve kterých se pohybujeme. Očista tohoto prostředí je pro mne dnes už každodenní realitou. K tomu si potřebujeme osvojit jednoduché diagnostické nástroje (abychom rozkryli povahu prostředí nebo charakter vztahu), a dále způsob, jak případné disharmonie napravovat. Pro očistu domova je důležité odstranění nežádoucích energií – například po předchozích obyvatelích. Místo, kde se necítíme dobře, může nést negativní energetickou stopu, která v extrémních případech může vést až k onemocnění. Ne všechny nežádoucí vlivy jsme schopni odstranit (například vlivy geopatogenních zón), ale můžeme mít nástroje, jak se jim vyhnout. Specifickou záležitostí jsou nápravy energií přenášených z minulých životů. Budeme používat metodu automatické kresby a konstelací k diagnostice a opravě karmické zátěže určitých míst i vztahů (v rozsahu, který je nám v danou chvíli přístupný).

Díky prvnímu konstelačnímu cyklu jsme se již naučili rovnováze mezi hlasem rozumu a srdce. Známe stav vnitřního klidu. Ale součástí naší existence je i prožívání strachů. Ty prožíváme kdykoliv vystoupíme mimo naši komfortní zónu.

Naše odolnost a tedy to, jak dlouho dokážeme udržet stav vnitřního klidu, souvisí s velikostí naší komfortní zóny a také s tím, jak na strachy reagujeme. Pokud je nepotlačujeme, neodmítáme a vědomě s nimi pracujeme, dokážeme postupně dosáhnout stavu, kdy mají minimální vliv na naše rozhodování. Cesta k pochopení mechanismu strachu vede skrz spojení se se svými instinkty a mapování tělesných pocitů. Díky spolupráci s tělem může dojít k nalezení často nahromaděné a nezpracované energie vlivem stresu. Strachy mohou často působit nevědomě a skrytě a mohou mít i příčinu v minulých životech. Na semináři se zaměříme na mechanismus běžného typu strachu (mobilizace – zúžení – zamrznutí – zadržení energie), na vizualizaci cílového stavu a následně v konstelacích vyzkoušíme procítit energii strachu za současné práce s vnitřní silou. Připravíme se na postupné „otužování“, tedy postupné zvyšování odolnosti vůči strachu v reálném životě. Strach samozřejmě může mít podobu až úzkostí a fóbií. Tyto závažné stavy mají často více příčin, souvisejí s léčbou traumatu a je potřeba s nimi pracovat postupně, někdy na úrovni celé rodiny a nejsou přímo obsahem tohoto semináře.

Vícedenní workshop je završením půlročního konstelačního cyklu. Je určen pro ty, kteří se účastnili alespoň jedné části.

Tématem bude nalezení a opečování vlastních talentů. Budeme pracovat v alfa stavu, kdy se spojíme se svými potenciálními dary. Procítíme je a uvítáme v našem životě. Skrze konstelační techniky je ukotvíme v systému těla a duše a propojíme s plánem vlastní duše. Pokud se objeví na naší cestě tvůrčí bloky nebo omezující přesvědčení, budeme pracovat s jejich uvolněním. Naším cílem je objevení autentického způsobu seberealizace.

Kromě techniky konstelací a podpůrné aromaterapie jsou v nabídce i procházky, meditace, malování a tanec (ale přesný program bude upřesněn podle aktuálních témat, energií i nastavení celé skupiny).

Můj přístup je celostní a respektuje poznatky i dovednosti západní medicíny.

Spolupráce s doktory i fyzioterapeuty mi otevřela dveře k propojování jednotlivých technik. Pochopila jsem, že lidské tělo je citlivým rozhraním mezi naším prožíváním a okolním světem.

Naučila jsem se naslouchat tělu, které nám jako první poskytuje bezprostřední reakci na naše emoce. Fascinuje mě teorie sedmi těl člověka, jejich inteligence a citlivost.

Nabízím masáže jak klasické, zaměřené na fyzickou stránku, tak kraniosakrální biodynamiku s přesahem do energetického, emočního, mentálního i karmického těla.

Práci s dotekem kombinuji s aromaterapií a synegickými směsmi esenciálních olejů z ateliéru Esensum.

Pokud by vás má práce zaujala, neváhejte mě kontaktovat

Barbora Ponešová

DOMEDU / domov mé duše

domovmeduse@seznam.cz

FB: @domovmeduse

Napsat komentář