Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Konstelace – Podpora mého zdraví

25 února @ 09:00 18:00

Všem, kteří již zvládají přechod do alfa stavu a navázali spolupráci s Vyšším já, se naskýtá možnost  komunikace s vlastním tělem na hlubší úrovni. Otevřeme téma vztahu zdraví a nesprávných vzorců chování. Vyzkoušíme si mentální skenování těla a základy diagnostiky v alfa stavu. Objasníme si, jak se mohou nezpracované emoční prožitky projevovat skrze různé tělesné symptomy. Pohlédneme na takzvané dědičné choroby jako na opakující se generační vzorce, které nám nesvědčí. V konstelacích navážeme na teorii psychosomatiky a budeme pracovat s negativními bloky, které se mohou projevovat na fyzické úrovni.

ROZVÍJENÍ TVŮRČÍHO POTENCIÁLU je cyklus rodinných systemických konstelací, který volně navazuje na předešlý cyklus OBJEVOVÁNÍ VNITŘNÍHO SVĚTLA.

Přednostně je určen pro jeho absolventy, ale je otevřen i pro každého, kdo již delší dobu na sobě pracuje a rád by se posunul na své cestě od role „oběti osudu“ ke „svobodnému tvůrci svého života“ (Podmínkou přijetí do navazujícího cyklu je účast alespoň na jedné konstelaci z prvního cyklu.)

Témata sledují ve spirále předchozí cyklus, to znamená, že se vracejí k tématům předešlého cyklu, ale dotýkají se ho v další, obecnější úrovni. Například v prvním cyklu se v úvodu pracuje s přijetím energie otce a matky, v druhém cyklu pak s přijetím energie mužské a ženské rodové energie. Těžištěm práce je opět práce s komorní skupinou po delší časový úsek (půl roku), díky tomu vzniká podporující prostředí, generující svoji vlastní energii, ze které mohou účastníci čerpat na své cestě.

Je možné se přihlásit na jednotlivá témata podle zájmu nebo absolvovat celý cyklu.

Novinkou je rozšíření práce o další techniky. Kromě konstelací (které nadále tvoří hlavní složku), se účastníci naučí základy práce v alfa stavu (relaxovaný stav těla i mysli), základy SRT (Spiritual Response Therapy) a automatické kresby. To vše v takové míře, aby účastníci byli schopni diagnostikovat a odstranit bloky v jejich vlastním systému a samostatně s nimi pracovat pro svoji osobní potřebu.

Každý účastník má možnost vlastní konstelace. Součástí každého semináře je i podpůrná aromaterapie (@esensum, ateliér rostlin), která je připravována na míru jednotlivým tématům a prohlubuje účinky konstelací na jemnohmotných úrovních. Skládá se z květinové vody (hydrolátu) a balíčku očistné bylinné soli, která je vhodná po každém konstelačním semináři.

Těžištěm cyklu je práce s menší skupinou po delší časový úsek (půl roku). Díky tomu dochází k hlubším transformačním procesům, které mohou působit v čase i mimo konstelační seminář. Každý účastník má možnost vlastní konstelace. Součástí každého konstelačního dne je i základní výklad rodové dynamiky, ukázkové a náhledové konstelace.

Každé téma probíhá daný den vždy od 9:00 a předpokládaný konec je 17 – 18 hod. Na místě je k dispozici drobné občerstvení, oběd objednáváme společně, nebo si můžete přinést vlastní.

Cena jednoho konstelačního dne je 2.222 Kč.

Přihlašovat se na jednotlivá témata můžete na email domovmeduse@seznam.cz

O jednotlivých tématech tohoto konstelačního cyklu si můžete přečíst níže.

Konstelačním cyklem provází Barbora Ponešová

Průvodkyně konstelacemi a masérka

Kořeny životů každého z nás vyrůstají z energie našeho rodu. Každá událost, každý příběh jedné generace vytváří energetické otisky, které působí na další pokolení. Jakékoliv rodové trauma, tragický osud nebo nezpracované rodové téma nás může na nevědomé úrovni ovlivňovat. Harmonizaci příběhu rodu je třeba věnovat zvláštní pozornost. Proto je úvod celého cyklu věnován právě rovnání mužské a ženské rodové linie. Díky tomu se pak můžeme napojit na energii předků, čerpat z jejich podpory a připravit zdravé prostředí nejmladší generaci.

Druhá část cyklu je věnována vyladění vlastního systému těl, jeho uzemnění a napojení na takzvané Vyšší já. Přiblížíme si rozdíl mezi jednáním intuitivním a rozumovým. Intuice reprezentuje náš spirituální rozměr, ego pak aspekt fyzický. Vyšší já, vyšší vědomí, Střed, Pravé já, Selbst, Bůh v nás, to všechno jsou termíny označující Jádro našeho bytí. Cílem semináře je získání dovednosti použití vlastní intuice k navázání komunikace s Vyšším já. Přiblížíme si potřebu čištění vlastního systému (energetická očista jemnohmotných těl) od programů, bloků a energií, které nám mohou bránit při intuitivní práci a skrze práci v alfa stavu (relaxovaný stav těla a mysli) navážeme kontakt s Vyšším já. Následně v konstelacích se budeme věnovat vyladění intuice a ega. Cílem není se zbavovat ega, ale integrovat ho tak, aby mohla intuice zdravě fungovat s vyladěnou myslí.

Všem, kteří již zvládají přechod do alfa stavu a navázali spolupráci s Vyšším já, se naskýtá možnost  komunikace s vlastním tělem na hlubší úrovni. Otevřeme téma vztahu zdraví a nesprávných vzorců chování. Vyzkoušíme si mentální skenování těla a základy diagnostiky v alfa stavu. Objasníme si, jak se mohou nezpracované emoční prožitky projevovat skrze různé tělesné symptomy. Pohlédneme na takzvané dědičné choroby jako na opakující se generační vzorce, které nám nesvědčí. V konstelacích navážeme na teorii psychosomatiky a budeme pracovat s negativními bloky, které se mohou projevovat na fyzické úrovni.

V této části navážeme na předchozí cyklus, který pracoval s archetypy vnitřní ženy a vnitřního muže. Do takzvané vnitřní rodiny patří i archetyp vnitřního dítěte. Klíč k plnému využívání vlastního tvůrčího potenciálu souvisí s jeho plným svobodným projevem. Tento archetyp v nás však může být utlumen díky stresujícím faktorům v dětství. Každé dítě je jedinečné a každé je nadané svébytnými dary. Často se však  stává, že řada talentů zůstane díky vnějším nepříznivým vlivům potlačena nebo nerozvinuta. Jaké by to bylo, spojit se s tím, co je nám skutečně vlastní a co nás baví? V alfa stavu se propojíme se svým vnitřním dítětem a jeho potenciálem. V další konstelační práci pak budeme integrovat svůj jedinečný talent se systémem těla, srdce, mysli, duše, abychom mohli svobodně vykročit k sebevyjádření.

Abychom mohli svobodně růst, potřebujeme tvořit v harmonickém prostředí. Toto prostředí zahrnuje jak náš obklopující fyzický prostor, tak i vztahy, ve kterých se pohybujeme. Očista tohoto prostředí je pro mne dnes už každodenní realitou. K tomu si potřebujeme osvojit jednoduché diagnostické nástroje (abychom rozkryli povahu prostředí nebo charakter vztahu), a dále způsob, jak případné disharmonie napravovat. Pro očistu domova je důležité odstranění nežádoucích energií – například po předchozích obyvatelích. Místo, kde se necítíme dobře, může nést negativní energetickou stopu, která v extrémních případech může vést až k onemocnění. Ne všechny nežádoucí vlivy jsme schopni odstranit (například vlivy geopatogenních zón), ale můžeme mít nástroje, jak se jim vyhnout. Specifickou záležitostí jsou nápravy energií přenášených z minulých životů. Budeme používat metodu automatické kresby a konstelací k diagnostice a opravě karmické zátěže určitých míst i vztahů (v rozsahu, který je nám v danou chvíli přístupný).

Díky prvnímu konstelačnímu cyklu jsme se již naučili rovnováze mezi hlasem rozumu a srdce. Známe stav vnitřního klidu. Ale součástí naší existence je i prožívání strachů. Ty prožíváme kdykoliv vystoupíme mimo naši komfortní zónu.

Naše odolnost a tedy to, jak dlouho dokážeme udržet stav vnitřního klidu, souvisí s velikostí naší komfortní zóny a také s tím, jak na strachy reagujeme. Pokud je nepotlačujeme, neodmítáme a vědomě s nimi pracujeme, dokážeme postupně dosáhnout stavu, kdy mají minimální vliv na naše rozhodování. Cesta k pochopení mechanismu strachu vede skrz spojení se se svými instinkty a mapování tělesných pocitů. Díky spolupráci s tělem může dojít k nalezení často nahromaděné a nezpracované energie vlivem stresu. Strachy mohou často působit nevědomě a skrytě a mohou mít i příčinu v minulých životech. Na semináři se zaměříme na mechanismus běžného typu strachu (mobilizace – zúžení – zamrznutí – zadržení energie), na vizualizaci cílového stavu a následně v konstelacích vyzkoušíme procítit energii strachu za současné práce s vnitřní silou. Připravíme se na postupné „otužování“, tedy postupné zvyšování odolnosti vůči strachu v reálném životě. Strach samozřejmě může mít podobu až úzkostí a fóbií. Tyto závažné stavy mají často více příčin, souvisejí s léčbou traumatu a je potřeba s nimi pracovat postupně, někdy na úrovni celé rodiny a nejsou přímo obsahem tohoto semináře.

Vícedenní workshop je završením půlročního konstelačního cyklu. Je určen pro ty, kteří se účastnili alespoň jedné části.

Tématem bude nalezení a opečování vlastních talentů. Budeme pracovat v alfa stavu, kdy se spojíme se svými potenciálními dary. Procítíme je a uvítáme v našem životě. Skrze konstelační techniky je ukotvíme v systému těla a duše a propojíme s plánem vlastní duše. Pokud se objeví na naší cestě tvůrčí bloky nebo omezující přesvědčení, budeme pracovat s jejich uvolněním. Naším cílem je objevení autentického způsobu seberealizace.

Kromě techniky konstelací a podpůrné aromaterapie jsou v nabídce i procházky, meditace, malování a tanec (ale přesný program bude upřesněn podle aktuálních témat, energií i nastavení celé skupiny).

2222Kč

Bára Ponešová

RestartujSe

Tomešova 2b
Brno, 60200 Česká republika
+ Google Mapa
605 530 014
View Místo konání Website